Medlemskab

Ønsker du som advokat eller advokatfuldmægtig at blive medlem af foreningen, er du velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Som medlem får du adgang til:

  • Videndeling, erfaringsudveksling og socialt samvær med kollegerne.
  • Adgang til gratis, pointgivende kurser med foredrag af relevante eksperter
  • Løbende orientering fra medlemmerne, interessante afgørelser fra Flygtningenævnet, administrative myndigheder, domstole, herunder også internationale fora.