FAU

Foreningen af udlændingeretsadvokater

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser inden for udlændingerettens område. Som medlemmer kan optages advokater og advokatfuldmægtige med interesse for udlændingeret.

Hvem er medlemmer?

Kommende aktiviteter:


Som medlem får du adgang til:

  • Videndeling, erfaringsudveksling og socialt samvær med kollegerne.
  • Adgang til gratis, pointgivende kurser med foredrag af relevante eksperter
  • Løbende orientering fra medlemmerne, interessante afgørelser fra Flygtningenævnet, administrative myndigheder, domstole, herunder også internationale fora.

Bestyrelsen varetager foreningens drift og er foreningens ansigt udadtil på vegne af foreningens medlemmer. Vi afgiver med jævne mellemrum høringssvar om relevant lovgivning og deltager aktivt i samfundsdebatten omkring udlændingeret- og -praksis.
Vi står til rådighed for pressehenvendelser og lægger løbende nye høringssvar fra foreningen på siden.