FAUADV’s høringssvar af den 3. november 2017 vedrørende indkvartering af flygtninge m.fl.

FAU’s høringssvar vedr lovforslag om ændring af udlændingeloven (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere m.fl., og advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager).