FAUADV’s høringssvar af den 18. oktober 2017 vedrørende garantistillelse og forringelse af udenlandske børns retssikkerhed

FAU’s høringssvar vedr ændring af udlændingeloven (garantistillelse og forringelse af udenlandske børns retssikkerhed)